Warsztaty-rekolekcje „droga wiodąca w głąb”

Głównym elementem naszego programu jest wspólna praktyka trwania w ciszy i uważnej obecności, w kontemplatywnym wejrzeniu. Jest to zaproszenie do trwania w postawie zgody na obecność w nas i na działanie w naszym wnętrzu Tego, który z czułością dotyka i przemienia wszystko, a nas kształtuje na podobieństwo swego Jednorodzonego Syna.

Będzie też czas na osobiste (samotne) doświadczenie spotkania z Tajemnicą Obecności w tym wszystkim, co nas otacza i czego jesteśmy najbardziej świadomą cząstką.

Po raz pierwszy w naszej wakacyjnej sesji podejmiemy wspólną i indywidualną praktykę Lectio Divina, z odpowiednim wprowadzeniem i przygotowaniem.

Nie zabraknie nam elementów liturgicznych, modlitwy psalmami, którą połączymy z ciszą, a nade wszystko czas kontemplatywnej Eucharystii, gdzie słowa i symbolika Ostatniej Wieczerzy łączy się z czasem wspólnego, cichego trwania w Tajemnicy.

Ważnym elementem tych rekolekcji jest możliwość rozmów indywidualnych. Jest to nie tylko okazja do podzielenia się tym, co nurtuje, rodzi pytania i odsłania trudności, ale przede wszystkim czas braterskiego spotkania, towarzyszenia sobie nawzajem i umocnienia w pokonywaniu kolejnych etapów drogi.