z życia

Thomas KeatiNG

O. Thomas Keating jest jednym z założycieli i jednocześnie duchowym przewodnikiem Contemplative Outreach LTD (Ruch Odnowy Kontemplacyjnej). Od momentu założenia Contemplative Outreach ojciec Thomas był członkiem zarządu, a przez długie lata jego przewodniczącym. Ojciec Keating jest jednym z twórców i nauczycieli w dziele chrześcijańskiej odnowy kontemplacyjnej i bez wątpienia Ruch Odnowy Kontemplacyjnej jest widocznym znakiem jego ogromnego wkładu w proces przywrócenia kontemplacyjnego wymiaru chrześcijaństwa.

Zainteresowanie modlitwą kontemplacyjną w życiu ojca Keating’a sięga pierwszych lat studenckich na Uniwersytecie w Yale, gdzie rozpoczynając studia w 1940 roku poznał bliżej historię Kościoła i pisma mistyków chrześcijańskich. Zachęcony tym, co poznawał oraz na drodze modlitwy i medytacji doświadczył głębokiego poznania wewnętrznego, że Pismo Święte wzywa ludzi do nawiązania osobistej relacji z Bogiem. 

Ojciec Keating wziął to sobie głęboko do serca, to również sprawiło, że przeniósł się na Uniwersytet Fordham w Nowym Jorku, gdzie będąc na liście poborowych do służby wojskowej w czasie Drugiej Wojny Światowej, został odroczony, by wstąpić do seminarium duchownego. Po ukończeniu przyspieszonego programu studiów na Uniwersytecie Fordham w styczniu 1944 roku ojciec Keating wstąpił do żyjącej surową regułą wspólnoty monastycznej trapistów w Valley Falls na wyspie Rhode, miał wtedy 20 lat. Został wyświęcony na kapłana w czerwcu 1949 roku.

W wyniku pożaru w marcu 1950 roku klasztor w Valley Falls został całkowicie zniszczony i wspólnota musiała się przenieść do Spencer w stanie Massachusetts. W niedługim czasie od przybyciu do klasztoru w Spencer ojciec Keating mocno się rozchorował, jego problemy z płucami zmusiły go do dziewięciotygodniowego pobytu w izolatce szpitala miejskiego w Worcester. Po powrocie ze szpitala pozostawał jeszcze dwa lata w infirmerii (klasztorna izba chorych). W kwietniu 1958 roku został posłany do Snowmass w stanie Kolorado, aby tam pomagać przy powstawaniu nowej wspólnoty monastycznej Św. Benedykta.

Tam też przebywał aż do roku 1961 kiedy to został wybrany opatem klasztoru św. Józefa w Spencer. Przez dwadzieścia lat, aż do emerytury, służył jako opat klasztoru św. Józefa, aby w 1981 roku znów powrócić do Snowmass.

W odpowiedzi na reformy Soboru Watykańskiego II, jako opat klasztoru św. Józefa ojciec Keating zaprosił do klasztoru nauczycieli Tradycji Wschodniej. Jako owoc tego spotkania z duchowością Wschodu ojciec Keating i kilku innych mnichów rozwinęli nową metodę modlitwy kontemplacyjnej nazwaną „Centering Prayer” (Modlitwa Głębi). Ojciec Keating był centralną postacią w dziele rozpowszechniania ruchu Modlitwy Głębi. Poprzez rekolekcje i warsztaty uczył i wprowadzał w Modlitwę Głębi zarówno duchownych jak i świeckich. Napisał też wiele artykułów i książek poświęconych metodzie i owocom praktyki Modlitwy Głębi.

W 1983 roku zorganizował dwutygodniowe intensywne rekolekcje Modlitwy Głębi w centrum Lama Fundation w San Cristabol w stanie Nowy Meksyk, co stało się momentem przełomowym w historii ruchu Modlitwy Głębi, wielu spośród dzisiejszych odpowiedzialnych za ruch było uczestnikami tego wydarzenia. Contemplative Outreach (Ruch Odnowy Kontemplacyjnej) powstał w roku następnym (1984), aby wspomagać rosnąca liczbę osób praktykujących Modlitwę Głębi. W roku 1985 ojciec Keating został przewodniczącym wspólnoty Contemplative Outreach i pełnił tę posługę do roku 1999.

Ojciec Keating jest dobrze znanym w kręgach międzynarodowych teologiem, oraz uznanym autorem wielu publikacji książkowych. Wiele podróżował po świecie by rozmawiać ze świeckimi i różnymi wspólnotami na temat chrześcijańskiej tradycji kontemplacyjnej i psychologii drogi duchowej, co stało się również tematem jego uznanej serii materiałów wideo pod tytułem „Duchowa podróż”. Od początku reform związanych z Soborem Watykańskim II ojciec Keating aktywnie uczestniczy i wspomaga działania prowadzące do dialogu międzyreligijnego. W 1983 roku ojciec Keating zainicjował organizację zwaną Snowmass Interreligious Conference, która spotyka się systematycznie każdej wiosny. Ojciec Thomas był przez jakiś czas przewodniczącym organizacji „Temple of Understanding” (Świątynia zrozumienia) oraz organizacji „Monastic Interreligious Dialog” (Monastyczny Dialog Międzyreligijny).

 

Być może największym świadectwem zaangażowania ojca Keating’a w dzieło odnowy chrześcijańskiej tradycji kontemplacyjnej jest jego wybór bardzo aktywnego trybu życia, jego publicznego udzielania się i służby, zamiast cichego ukrycia w murach klasztoru, które zainicjowało jego powołanie. Dzisiaj jako 90-letni mnich, świadek drogi duchowej, nauczyciel, mędrzec, pełen radości i pogody ducha towarzyszy tym wszystkim, którzy podobnie jak on odkrywają skarby chrześcijańskiej tradycji kontemplacyjnej i pragną się nimi dzielić.

 

Odtwórz wideo

post mortem

Thomas keating

 25 października 2018r. odszedł do domu Ojca nasz ukochany nauczyciel i duchowy przewodnik ojciec Thomas Keating. Dopełnił swych dni, odszedł po 95 latach wędrówki, w czasie której odkrywał tajemnice Bożej obecności i uczył jak na nią odpowiadać, jak być obecnym wobec Obecności.