RELACJA Z BOGIEM

Praktyki kontemlacyjne

Praktyki kontemplacyjne ułatwiają i pogłębiają naszą relację z Bogiem. Im więcej praktykujemy i pozwalamy, aby proces przemiany się dokonywał, tym bardziej jesteśmy w stanie doświadczać Bożego Zamieszkiwania. Rodzina praktyk kontemplacyjnych daje nam oczy, by widzieć i uszy, by słyszeć, jak Bóg wzywa nas na ucztę, którą jest nasze życie - takie, jakie jest.

Modlitwa głębi

To modlitwa w ciszy w której odkrywamy Boże Zamieszkiwanie w nas. Przenosi nas poza rozmowę z Chrystusem do komunii z Nim, w której wyrażamy zgodę na odpoczynek w Bożej obecności.

Lectio divina

Przez czytanie, refleksję, odpowiadanie i odpoczynek w Słowie Bożym, pomaga wzrastać w żywej relacji z  Bogiem.

Życzliwe przyjmowanie

Praktyka życzliwego przyjmowania  jest metodą wyrażania zgody na obecność i działanie Boga w fizycznych i emocjonalnych reakcjach na wydarzenia i sytuacje naszej codzienności.