Praktyka

Lectio Divina

Lectio Divina jest starożytną praktyką modlitwy Pismem Świętym. Podczas Lectio Divina osoba praktykująca słucha tekstu Biblii "uchem serca", tak jakby rozmawiała z Bogiem, a Bóg podsuwał jej tematy do dyskusji.

PODSTAWY

rozwój relacji

Lectio Divina jest jednym z wielkich skarbów chrześcijańskiej tradycji modlitwy. Obecnie jest tradycyjnym sposobem kultywowania przyjaźni z Chrystusem. Jest to sposób słuchania tekstów Pisma Świętego tak, jakbyśmy rozmawiali z Chrystusem i On sugerował tematy rozmów.

Lectio Divina i studia biblijne.

Studiowanie Biblii to czytanie świętych tekstów w celu uzyskania informacji i zrozumienia kontekstu określonych fragmentów Pisma. Stanowi ono solidne tło dla praktyki Lectio Divina. Lectio Divina jest refleksyjną lekturą Pisma Świętego. Jest to metoda modlitwy, która prowadzi nas do głębszego znaczenia Słowa Bożego i przemiany naszego życia. Kontemplacyjne czytanie Pisma Świętego jest zgodne z dobrze ugruntowaną interpretacją Biblii.

Lectio Divina a modlitwa głębi.

Lectio Divina oraz modlitwa głębi to dwie odrębne choć wspierające się wzajemnie, formy modlitwy. Lectio Divina jest czytaniem, refleksją, odpowiadaniem i odpoczynkiem w Słowie Bożym, które pomaga wzrastać w relacji z Bogiem. Modlitwa głębi to metoda modlitwy, w której wyrażamy zgodę na odpoczynek w Bożej obecności. Jest to modlitwa, która przenosi nas poza rozmowę z Chrystusem do komunii z Nim. Przygotowuje nas do przyjęcia daru kontemplacji. Lectio Divina jest darem dla modlitwy głębi bo w miarę jak nasza relacja z Bogiem będzie się pogłębiać, będziemy odnawiać naszą intencji odpoczynku z Bogiem w modlitwie głębi. Modlitwa głębi jest darem dla Lectio Divina, ponieważ uwalnia nas od przeszkód, które mogą być przeszkodą aby usłyszeć Słowo Boże na znacznie głębszym poziomie w Lectio Divina.

Rozwijanie się relacji.

 Rozwijanie się relacji z Bogiem jest procesem jak każdy inny związek. Musimy zacząć od słuchania i nawiązania dialogu ze Słowem Bożym. W miarę rozwoju dialogu będziemy odkrywać różne sposoby bycia w relacji; różne momenty bycia z Bogiem. Są chwile słuchania drugiego i zastanawiania się nad znaczeniem jego słów. Są chwile odpowiedzi i dialogu, jak również przebywania z innymi, kiedy nie trzeba wypowiadać żadnych słów. Relacja z Bogiem składa się również z wielu momentów. Te chwile mogą przyjść w dowolnej kolejności. Rozpocznij od przejścia przez każdą moment, spędzając w nim tyle czasu, ile chcesz. Nie ma tutaj jakiegoś przymusu, obowiązków ani nakazów. Słuchaj uchem swojego serca i pozwól, aby dialog z Bogiem rozwijał się w swoim tempie i niech Duch Święty przejmie inicjatywę. Musimy ufać, że Bóg pragnie być z nami i dzielić się z nami wewnętrznym pokojem i wolnością, której pragniemy.

Stając się Słowem Bożym

Stając się Słowem Bożym Bycie przekształconym w Słowo Boże jest procesem, który zachodzi w miarę jak jesteśmy wierni praktyce: czytamy, zastanawiamy się, odpowiadamy i odpoczywamy w Słowie Bożym. Postawa odpoczywania w Bożej obecności staje się częścią naszego codziennego życia. Stajemy się kanałem obecności Boga wobec innych. Żyjąc w jedności z Bogiem, jesteśmy w stanie przekroczyć samych siebie jako „centrum” i doświadczyć wszystkiego w Bogu i Boga we wszystkich. Nasza energia staje się jednością z Boską

PRAKTYKA

Forma monastyczna

Forma monastyczna Lectio Divina jest starożytną metodą, która była praktykowana przez matki i ojców pustyni, a później w klasztorach na Wschodzie i na Zachodzie. Metoda ta charakteryzuje się brakiem formalnej struktury.Słucha się słowa Bożego w konkretnym fragmencie wybranym na tę okazję, a następnie podąża się za wezwaniem Ducha Świętego.

Moment pierwszy - CZYTANIE

Po raz pierwszy przeczytaj fragment Pisma Świętego. Słuchaj „uchem swojego serca”. Jakie zdanie, faza lub nawet jedno słowo wyróżnia się spośród innych? Zacznij powtarzać to zdanie, frazę lub jedno słowo przez pewien czas, pozwalając, aby zadomowiło się ono głęboko w twoim sercu. Następnie wystarczy wracać do owego zdania, frazy lub jednego słowa, delektując się nim w swoim sercu.

Moment drugi - REFLEKSJA

Zastanów się, rozkoszuj się słowami. Niech rozbrzmiewają w twoim sercu. Niech postawa cichej otwartości przenika czas modlitwy. Bądź czujny na to, co przemawia do twojego serca. 

Moment trzeci - ODPOWIEDŹ

Odpowiadaj spontanicznie, gdy nadal słuchasz zdania, frazy lub słowa. Może pojawić się modlitwa pochwalna, dziękczynna lub prośba. Ofiaruj tą modlitwę, a następnie powróć do powtarzania słowa w swoim sercu.

Moment czwarty - ODPOCZYNEK W BOGU

Po prostu „bądź w” obecności Boga, otwierając się na głębsze słuchanie Słowa Bożego. Pozwól sobie na nierobienie czegokolwiek.

Centrum - Duch Święty

Duch Święty jest dynamicznym źródłem Lectio Divina co oznacza , że Duch Święty działa we wszystkich kierunkach. Zawsze powinniśmy zaczynać od modlitwy do Ducha Świętego, żeby przyjąć postawę uważności. Zawsze pamiętaj, że nie jest to tylko czytanie książki, ale słuchanie słowa od Boga w księdze , która wierzymy jest inspirowana przez Boga. Stąd istotą nie są nasze myśli czy ile czytamy, ale ile słyszymy i ile z tego co słyszymy nas przenika na każdym poziomie naszego istnienia.

NAUCZYCIELE DOŚWIADCZENIA

o.Thomas keating

Ojciec Thomas prezentuje precyzyjnie swoje podejście do tej praktyki, poprzez opisanie poszczególnych etapów-momentów w jej przeżywaniu, w kierunku pogłębiania swojej relacji ze Słowem.