Odtwórz wideo

Plan wobec stworzenia

Wydaje się, że istnieje taki zamiar czy plan w dziele stworzenia, żeby Niepoznawalny mógł się objawić w formie relacji czy dowodów, które obudzą w nas zdolność do jeszcze większej miłości.Boża Obecność przejawia się w, poprzez i pomiędzy każdym szczegółem życia, więc byłoby idealnie , gdyby nigdy nie umykało to uwadze. To znaczy….Myślę, że takie znaczenie ma biblijne wyrażenie “życia w domu Bożym”. 

Odtwórz wideo

Nowa wizja ludzkości

Celem tej dyskusji, czy serii dyskusji jest próba pogłębienia naszej “nowej koncepcji Boga”. Ale jestem przekonany, że musimy rozszerzyć nasze rozumienie niektórych terminów i niektórych dogmatów o te wizje, które mistycy i osoby na bardziej zaawansowanych poziomach świadomości spontanicznie spostrzegali, gdy stawali się wolni od ograniczającego ich przywiązania do doświadczeń zmysłowych. Nie dlatego, że to nie jest dobre, ale dlatego, że to nigdy nie będzie wszystko.

Odtwórz wideo

Nauka i Religia w odkrywaniu Boskości

Jeżeli nasza wiedza o Bogu jest poważnie ograniczona przez brak rozwoju racjonalnych zdolności, to wspaniałą wiadomością będzie , że może być teraz rozszerzona na podstawie faktów.
Więc myślę, że w tym sensie musimy rozważyć naukę , jako równoważny głos w religijnej dyskusji. Nauka odkrywa nam sprawy, których nie możemy poznać naszymi normalnymi zmysłami. 

Odtwórz wideo

Ewolucyjny pogląd na proces stworzenia

Ewolucyjny pogląd na proces stworzenia różni się od Biblijnego opartego na kosmologii, która wtedy była znana.(Ewolucyjny pogląd na proces stworzenia różni się od poglądu prezentowanego w Biblii, a opartego na kosmologii, która była znana na tamten czas). Ta kosmologia zawiera dużo prawdy, ale nie satysfakcjonuje współczesnego rozumienia, które jest niezwykle poszerzone przez rozumienie, jak przeogromny kosmos nadal się rozprzestrzenia i że jego najbardziej mikroskopijne cechy są ciągle odkrywane.

Odtwórz wideo

Dwie Księgi Objawienia

Wszystko co nasze zmysły obserwują i technologia odkrywa – na najgłębszym poziomie niekończącej się przestrzeni i „nieskończenie drobnym odniesieniu” jest rzeczywiście proroczym świadkiem. To jest objawienie kim jest Bóg. Jest tutaj spójność z tym, co mówili Ojcowie Kościoła pierwszych Chrześcijan, przynajmniej ci , którzy uważali, że są dwie księgi objawienia : jedną jest Biblia , a drugą jest natura.

Odtwórz wideo

Energia Stworzyciela w Aktywnej Ewolucji Przestrzeni Kosmicznej.

Prawdopodobnie istnieją biliony galaktyk i każda ma biliony gwiazd i Bóg tylko wie czego jeszcze. I one wszystkie się rozprzestrzeniają. Nie wydaje mi się, żeby jakikolwiek umysł ludzki był w stanie objąć co to oznacza. Nie wiemy czy są inne planety takie jak ta we wszechświecie, ale nasza jest świetnie usytuowana w kosmosie wokół słońca , tak że nie jest za gorąco, ani za zimno i nie jest za silnie narażona na zniszczenie przez odłamki z przestrzeni kosmicznej.

Odtwórz wideo

Pojawianie się Świadomości

Mózg (ludzki) niezaprzeczalnie jest arcydziełem stworzenia – jak dotąd, który nadal ewoluuje (pominięte w transkrypcji ang. ). To nie jest taka prosta droga ku górze i taki prosty rozwój ludzkich zdolności, lecz to jest: wzrost i regresja, zmaganie się, a w czasie trudności powrót do zwierzęcych instynktów, które Bóg zaprojektował w niższych zwierzętach, tak jak – przemoc.

Odtwórz wideo

Bóg Może Interweniować w Stwarzanie, w Ewolucję.

Czyli ewolucja jest lepiej rozumiana , jeżeli weźmiemy pod uwagę trzy sposoby na jakie coś się może wydarzyć. Przede wszystkim Bóg może interweniować w stwarzanie i w ewolucję. Przyspieszyć. Wprowadzić określonych ludzi albo proroków, albo doświadczenia , które rozwiną ten plan, który, jak mówię wydaje się być dzielony o tyle z boskim życiem, o ile nasze stworzone ograniczenia są w stanie przyjąć i ponad to.