Uwagi techniczne. Materiały filmowe wymagają szybkiego internetu a jego wolniejsze wersje mogą powodować – zacinanie się projekcji . Z lewej strony jest „czysty” wykład z tłumaczeniami w języku polskim po prawej natomiast – znajduje się ten sam wykład jednak urozmaicony slajdami. Można przeczytać również skrypt całej prezentacji w wersji tekstowej. 

Modlitwa Głębi - Sześć Sesji Uzupełniających

1. Modlitwa w Ukryciu

W tej części Ojciec Thomas opisuje codzienną praktykę modlitwy składającą się z dwóch dwudziestominutowych okresów modlitwy, opisuje również
budowanie modlitwy jako relacji z Bogiem,
umiejscawia Modlitwę Głębie w chrześcijańskiej tradycji kontemplacyjnej
oraz rozwija pojęcia znajomości i przyjaźni z Bogiem.

Odtwórz wideo

Modlitwa Głębi - Sześć Sesji Uzupełniających

2. DYSCYPLINA MODLITWY GŁĘBI

W tej części Ojciec Thomas opowie o tym czego unikać, aby właściwie praktykować Modlitwę Głębi. Opowie o typowych błędach tj. analizie, oczekiwaniach, celach które sobie stawiamy w praktyce oraz jak błędy myślowe takie jak: „powinniśmy nie mieć żadnych myśli„, czy że „musimy opróżnić nasz umysł” – nie sprzyjają praktyce. Dowiemy się dlaczego nie stawiamy znaku równości między Modlitwą Głębi a kontemplacją. Na koniec dowiemy się gdzie odbywa się prawdziwa walka o przemianę.

Odtwórz wideo

Modlitwa Głębi - Sześć Sesji Uzupełniających

3. CZYM MODLITWA GŁĘBI NIE JEST, A CZYM ONA JEST

W kolejnej sesji O. Thomas podkreśli fakt, że Modlitwa Głębi nie jest równoznaczna z modlitwą kontemplacyjną. Dowiemy się, że Boże działanie wpływa na nasze nastawienie do myśli, poprzez pomoc w nieidentyfikowaniu się z nimi, odseparowaniu się od nich. Ważne jest, żeby przemyśleć czym Modlitwa Głębi nie jest po to, żeby bardziej docenić to czym jest.
Nie możemy oczekiwać od modlitwy tego samego, czego oczekujemy od praktycznych technik. Jedyne czego możemy być pewni to tego, że Bóg docenia naszą intencję. Nasza zgoda, powtarzana stale w trakcie modlitwy, pozwala Bożemu Lekarzowi na uleczenie naszych najgłębszych zranień.

Odtwórz wideo

Modlitwa Głębi - Sześć Sesji Uzupełniających

4. PODSTAWOWE ZASADY MODLITWY GŁĘBI

Studiując tą część dowiemy się o trzech cechach Modlitwy Głębi, którymi są ćwiczenie w wierze, nadziei i miłość. Przyjrzymy się trzem regułom teologicznym, które stanowią podstawę tej modlitwy. Zaczniemy rozumieć czym naprawdę jest przemiana w Chrystusie i przez Chrystusa. Niektórzy z nas mogą być zaskoczeni kiedy dowiedzą się, że nawet jeśli modlimy się samotnie, nie jesteśmy sami podczas modlitwy: modlimy się z całą ludzkością. Jeśli odczujemy pociechę, powinniśmy wiedzieć, że to pociecha dla całej ludzkości. Kiedy doświadczamy „rozładowania podświadomości”, bierzemy udział w Pasji Chrystusa. Dowiemy się również czym transformacja różni się od pobożnościZrozumiemy, że Modlitwa Głębi jest wstępem do jeszcze pełniejszego życia..

Odtwórz wideo

Modlitwa Głębi - Sześć Sesji Uzupełniających

5. Metoda Modlitwy Głębi część pierwsza

W tej części Thomas Keating będzie odkrywał przed nami związek relacji i dyscypliny, opiszę tą praktykę, która już nie jest modlitwą dyskursywną ani refleksyjną, a prostym odpoczynkiem w Bogu. Uspokajająca jest świadomość, że nie ma „złego” sposobu, aby tę modlitwę wykonać nie możemy nie robić tego „dobrze”! Bóg szanuje naszą intencję, bez względu na to, jak bardzo możemy się „potknąć”. Główną kwestią w tej modlitwie jest „po prostu to zrób”. Ojciec Thomas dokona przeglądu czterech wskazówek, dogłębnie analizując każdy element. Podkreśli, że ważne jest, aby otworzyć się na bycie przemienianym. Jak Boska Miłość jest całkowitym darem, tak i my jesteśmy zaproszeni do całkowitego dawania siebie. Boski Terapeuta działa na rzecz uzdrowienia programów w naszej nieświadomości, które uniemożliwiają bliższe zjednoczenie z Bogiem.W ten sposób modlitwa ta przenosi nas na najgłębsze poziomy prawdziwego „ja”, naszego udziału w Bożym życiu i obecności.

 

Odtwórz wideo

Modlitwa Głębi - Sześć Sesji Uzupełniających

6. Metoda Modlitwy Głębi część druga

W ostatniej już części O. Thomas Keating przeprowadzi nas przez sesję Modlitwy Głębi zakończonej słowami Ojcze Nasz, zwróci uwagę na pewne szczegóły, które mogą być pomocą dla grupy i prowadzącego, podkreśli ponownie wagę intencji. Opowie jak może wyglądać nasze codzienne życie?Która pora dnia najlepiej nadają się na praktykę? Jak nasi bliscy mogą dawać nam informację zwrotną o przemianie, która może się dokonywać? Oraz jak następuje proces oczyszczania, który nazwany został Bożą Terapią? – Jaki to ma wpływ na praktykującego i jego otoczenie? Odpowie również na pytanie – kiedy stosowanie się do czterech wskazówek można potraktować swobodnie i elastycznie do sytuacji ? Wyjaśni również przyczynę powstania niniejszej strony i materiałów na niej zgromadzonych. 

Odtwórz wideo