XI. Postęp w modlitwie głębi. Część 1

Postęp w modlitwie głębi.część pierwsza https://youtu.be/It7UURx9NSU Symbol dźwiękowy albo wizualny Powróćmy raz jeszcze do użycia świętego słowa. Jak zauważyliście, kiedy próbujecie się uspokoić i wprowadzić święte słowo, jedną lub dwie sylaby, w wyobraźni, na powierzchni rzeki świadomości, możliwe że zauważyliście jakieś rozbłyskujące albo jasne światła albo zalew wyobrażeń wzrokowych. Czasami jest to dobrą wskazówką, że […]

X. Modlitwa głębi jako metoda. Część 2

Modlitwa głębi jako metoda.część druga Wszystko pochodzi od Boga W każdym razie, w ramach chrześcijańskiego spojrzenia na sprawy, wszystko pochodzi od Boga i jest Jego cnotami, zwłaszcza cnotami przekazywanymi za pośrednictwem życia, męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, które jest źródłem prawdziwej cnoty. I zaczynamy się tym napełniać jak tylko znika albo ulega rozmontowaniu nasze przywiązanie […]

IX. Modlitwa głębi jako metoda. Część 1

Modlitwa głębi jako metoda.część pierwsza https://youtu.be/zxmT1m5C8Ps Czwarty etap Lectio Mówiliśmy o tym, jak metoda Lectio Divina rozwija osobistą relację z Bogiem, a konkretnie z Jezusem Chrystusem. Dotarliśmy teraz w tym rozwoju do czwartego etapu Lectio, etapu odpoczynku w Bogu, gdzie Modlitwa Głębi jest sposobem rozwijania tego czwartego etapu, który w naszej chrześcijańskiej tradycji nazywamy kontemplacją […]